حالت تاریک

امروز : چهارشنبه, 1403/03/23 | 2024/06/12

Logo

جمعه با کلام‌الله نور آغاز می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

جمعه با کلام‌الله نور آغاز می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۳۶ قرآن کریم سوره مبارکه انعام جزء هفت آغاز می‌کنیم.‌صفحه ۱۳۵ قرآن کریم سوره مبارکه انعام جزء هفت آغاز می‌کنیم. https://hormoz.ir/short/eGkjX

روزمان با تلاوت قرآن مجید شروع می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

روزمان با تلاوت قرآن مجید شروع می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۲۱ قرآن کریم سوره مبارکه مائده جزء ۶ آغاز می‌کنیم.

دوشنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

دوشنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۲۱ قرآن کریم سوره مبارکه مائده جزء ۶ آغاز می‌کنیم.

۲۲ بهمن را با خواندن قرآن آغاز می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

۲۲ بهمن را با خواندن قرآن آغاز می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۲۰ قرآن کریم سوره مبارکه مائده جزء ۶ آغاز می‌کنیم.

شنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

شنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۱۹ قرآن کریم سوره مبارکه مائده جزء ۶ آغاز می‌کنیم.

روز پنج‌شنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

هر روز با قرآن؛

روز پنج‌شنبه را با قرائت قرآن آغاز می‌کنیم

امروز صبح را با صفحه ۱۱۷ قرآن کریم سوره مبارکه مائده جزء ۶ آغاز می‌کنیم.

Image