حالت تاریک

امروز : سه‌شنبه, 1402/12/15 | 2024/03/05

Logo

تصاویر؛

پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان

پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان

پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان در حسینیه ثارالله شهر بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»، پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان با حضور جمعی از نخبگان در حوزه دیجیتال در حسینیه ثارالله شهر بندرعباس برگزار شد.

 

پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان
پنجمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج هرمزگان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از