حالت تاریک

امروز : یکشنبه, 1403/01/26 | 2024/04/14

Logo

تصاویر؛

قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲

قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲

مردم سراسر هرمزگان با حضور تماشایی خود در انتخابات برگ زرینی دیگر از افتخارات را کسب کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ مردم شیعه و سنی هرمزگان با حضور پرشور و تماشایی خود برگ زرینی در تاریخ انتخابات ۱۴۰۲ برای خود به جای گذاشتند.

 

قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲
قاب ماندگار هرمزگان از انتخابات ۱۴۰۲

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از