حالت تاریک

امروز : چهارشنبه, 1403/03/23 | 2024/06/12

Logo

گزارش تصویری/

حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان

حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان

با حضور وزیر ورزش و جوانان پروژهای ورزشی شهرستان رودان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ با حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای شورای تامین  پروژهای ورزشی شهرستان رودان افتتاح شد.

حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان
حضور ورزیر ورزش و جوانان در شهرستان رودان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از