حالت تاریک

امروز : سه‌شنبه, 1402/12/15 | 2024/03/05

Logo

گزارش تصویری|

برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی

برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی

مراسم جشن تکلیف 7 هزار دانش‌آموز دختر بندرعباسی در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ صبح امروز جشن تکلیف ۷ هزار نفری دانش‌آموزان دختر بندرعباسی در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد.

برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی
برگزاری جشن تکلیف 7 هزار نفری دانش‌آموزان بندرعباسی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از