حالت تاریک

امروز : جمعه, 1403/04/29 | 2024/07/19

Logo

گزارش تصویری؛

اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی

اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی

مدافعان خلیج‌فارس صبح امروز همزمان با سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی هرمز؛ مدافعان خلیج‌فارس صبح امروز همزمان با سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

 

اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی
اعلام انرجار بندرعباسی‌ها از استکبار جهانی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از