حالت تاریک

امروز : چهارشنبه, 1403/03/23 | 2024/06/12

Logo

گزارش تصویری|

عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید

عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید

پیکر مطهر شهید گمنام بر روی دستان دانش آموزان مدارس رودان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ پیکر مطهر شهید گمنام فاطمی بر روی دستان دانش آموزان مدارس رودان تشییع شد و دانش آموزان با آرمان های انقلاب و شهدا عهد و پیمان تازه ای بستند.

عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید
عطر شهید گمنام در مدارس رودان پیچید

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از