حالت تاریک

امروز : سه‌شنبه, 1403/05/02 | 2024/07/23

Logo

گزارش تصویری؛

سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس

سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس

سومین مجمع بسیجیان استان هرمزگان به همت ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام سجاد (ع) در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز، سومین مجمع بسیجیان استان هرمزگان به همت ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام سجاد (ع) با حضور سردار فضل‌الله کفیل رئیس مرکز هماهنگی و هم‌اندیشی راهبردی بسیج در بندرعباس برگزار شد.

سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس

سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس

سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس
سومین اجلاس مجمع بسیجیان استان هرمزگان در بندرعباس

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از