حالت تاریک

امروز : سه‌شنبه, 1402/12/15 | 2024/03/05

Logo

گزارش تصویری؛

اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی

اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی

امروز 27 آبان ماه همزمان با سراسر کشور مردم غیور حاجی‌آباد جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین فریاد مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز، امروز ۲۷ آبان ماه همزمان با سراسر کشور، مردم غیور حاجی‌آباد در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

در این راهپیمایی، مردم حاجی‌آباد انزجار و نفرت خود را از رژیم غاصب صهیونیستی نشان دادند و حمایت خود را به مردم مظلوم فلسطین اعلام نمودند.

اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی
اعلام انزجار حاجی‌آبادی‌ها از رژیم کودک‌کش صهیونسیتی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از